Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska


   powrót
Nazwa Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Adres Wiejska 45E,15-351 Białystok
Telefon (085)7469520; (085)7469585; (085)7469572

 Studia (13) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
architektura krajobrazu, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
biotechnologia, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
budownictwo, niestacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
budownictwo, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
gospodarka przestrzenna, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
gospodarowanie zasobami i odpadami, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
gospodarowanie zasobami i odpadami, stacjonarne, inżynierskie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
inżynieria rolno-spożywcza, niestacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
inżynieria rolno-spożywcza, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
inżynieria rolno-spożywcza, stacjonarne, inżynierskie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
inżynieria środowiska, niestacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
inżynieria środowiska, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
inżynieria środowiska, stacjonarne, inżynierskie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
razem: 13
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce