Politechnika Białostocka

Wydział Inżynierii Zarządzania


   powrót
Nazwa Wydział Inżynierii Zarządzania
Adres Ojca Stefana Tarasiuka 2,16-001 Kleosin
Telefon (085)7469834

 Studia (16) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
inżynieria meblarstwa, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
logistyka, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
zarządzanie, stacjonarne, licencjackie pierwszego stopnia stacjonarne
turystyka i rekreacja, stacjonarne, licencjackie pierwszego stopnia stacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
zarządzanie i inżynieria usług, stacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne
inżynieria meblarstwa, stacjonarne, inżynierskie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
turystyka i rekreacja, stacjonarne, licencjackie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
zarządzanie, stacjonarne, licencjackie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne, inżynierskie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
zarządzanie i inżynieria usług, stacjonarne, inżynierskie - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA pierwszego stopnia stacjonarne
inżynieria meblarstwa, niestacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
logistyka, niestacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
zarządzanie, niestacjonarne, licencjackie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
turystyka i rekreacja, niestacjonarne, licencjackie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
zarządzanie i inżynieria produkcji, niestacjonarne, inżynierskie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
razem: 16
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce