Rejestracja na studia II stopnia 2016/2017

Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Kandydaci muszą dostarczyć podanie z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do 15 lutego 2017 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór podania o przyjęcie dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie: studia II stopnia

Opłaty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:

  1. kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów),
  2. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  3. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:
  • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (podanie + komplet dokumentów),
  • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).

Kontakt: Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

 


Kandydaci zakwalifikowani

W celu potwierdzenia chęci studiowania kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach od 10 do 14 lutego 2017 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

 


Opłata za legitymację

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

 


Szanowna Studentko/Szanowny Studencie

Przypominamy, że trwa rekrutacja na studia II stopnia.

Termin zapisów upływa 3 lutego 2017 roku.

Aby zapisać się na studia musisz:

  • zarejestrować się w systemie IRK (irk.pb.edu.pl);
  • wpisać do IRK średnią ocen ze studiów i ocenę na dyplomie  - te informacje znajdziesz na bieżącow  USOS WEB. Gdy pomyliłaś/eś się wpisując ocenę i/lub  średnią ze studiów, możesz je poprawić do 7 lutego 2017 roku. Później  w tym celu zgłoś się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
  • zapisać się na kierunek/kierunki studiów;
  • wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (za kierunek)  na indywidualne konto z IRK;

Aby wydrukować ankietę osobową musisz wpisać w IRK nr dyplomu – możesz to zrobić po 3 lutym.

Ważne! Przestrzegaj harmonogramu rekrutacji: http://pb.edu.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/harmonogram/

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: http://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/

lub z Centrum Rekrutacji: http://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/centrum-rekrutacji-studiow-podyplomowych-i-szkolen/

Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB

 


Rejestracja na studia II stopnia

Dziś (7 grudnia 2016 roku) rozpoczyna się rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów

Rejestracja zakończy się 3 lutego 2017 roku. Listy osób zakwalifikowanych na studia, zostaną ogłoszone 9 lutego 2017 roku o godzinie 15.00.

Harmonogram rekrutacji

Opłata rekrutacyjna