Rejestracja na studia II stopnia 2017/2018

Zakwalifikowałeś się? – ZŁÓŻ DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani 19 września 2017 r. do przyjęcia na studia niestacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniu 20 września 2017 roku w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 


Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list.

 


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 15 do 18 września 2017 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. 
 
Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).
Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.
 
Kandydaci, którzy:
 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),
 
mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji).
 

Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 19 września 2017 roku.

 


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

 


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 14 września 2017 roku od godz. 15:00.

 


Uwaga !!!! Wprowadzenie wyników maturalnych do IRK

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem rekrutacji do 13 września 2017 roku istnieje możliwość edycji wyników maturalnych w systemie IRK. Wyniki będzie można modyfikować do godziny 12.00.

 


Progi punktowe w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 – studia niestacjonarne II stopnia

Wydział Kierunek Próg punktowy
(minimalna ocena)
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
budownictwo 3,5
inżynieria środowiska 3,5
ochrona środowiska 3,5
Elektryczny
elektronika i telekomunikacja 3,5
elektrotechnika 3,5
Mechaniczny mechanika i budowa maszyn 3,5
Zarządzania zarządzanie 3,5
RAZEM -

 

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli posiada na dyplomie ukończenia studiów ocenę niższą niż 3,5.

 


Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja rozpoczyna się 16.08.2017 roku.
 
Zapisy trwają do 07.09.2017 roku.
 
Harmonogram rekrutacji
 

Nie dostałeś się? MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:
 1. kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów),
 2. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
 3. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:
 • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (podanie + komplet dokumentów),
 • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
 • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do 26 lipca 2017 roku w godzinach 8.00 – 15.00 
 
Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji RekrutacyjnejWykaz dokumentów dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej:
Opłaty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy dodatkowy kierunek studiów.
 

Zakwalifikowałeś się? – ZŁÓŻ DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani 19 lipca 2017 r. do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 20 do 22 lipca 2017 rokuw godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 


Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list.

 


Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 24 lipca 2017 roku o godz. 15.00.


UWAGA !!! – Potwierdź chęć studiowania

Jeszcze dziś i jutro (17-18 lipca 2017 r.) w godzinach 8.00 – 15.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązanisą dostarczyć komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. 
 
Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).
 
Pamiętaj!!! Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.
 
Kandydaci, którzy:
 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),
mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji)
 

Awans na kierunek o wyższym priorytecie jest możliwy

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 i złożyli komplet dokumentów, mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji).

 


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 14 do 18 lipca 2017 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. 
 
Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).
Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.
 
Kandydaci, którzy:
 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),
 
mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji).
 

Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 19 lipca 2017 roku o godz. 15.00.

 


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

 


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w czwartek 13 lipca 2017 roku od godz. 15:00.

 


Ostatni dzień rejestracji na studia stacjonarne

Zapisy na studia stacjonarne kończą się dzisiaj o północy (6 lipca 2017 roku). Dziś również mija termin wpłacania opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Opłata rekrutacyjna

Harmonogram rekrutacji

 


Bezpłatne studia w języku angielskim

Zachęcamy do podjęcia bezpłatnych studiów II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na specjalnościach:
 • smart and innovative business – międzynarodowy program studiów zorientowany na kształtowanie w studentach kreatywności w zakresie tworzenia innowacyjnych start-upów i przedsiębiorstw, a zarazem dostarczający umiejętności inteligentnego zarządzania nimi z wykorzystaniem biznesowych narzędzi IT. Studia trwają 4 semestry. Więcej informacji
 • management of business relations between the EU and Eurasian countries – międzynarodowy program studiów ukazujący realia rynków państw Eurazji i uwarunkowania wynikające z integracji europejskiej w zakresie prowadzenia transakcji gospodarczych między podmiotami z UE i Eurazji. Studia trwają 4 semestry. Więcej informacji

Studia realizowane są na Wydziale Zarządzania PB w ramach projektu pt. Logistyka i zarządzanie - międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


Rejestracja na studia stacjonarne

Rejestracja rozpoczyna się 26.05.2017 roku.
 
Zapisy trwają do 06.07.2017 roku.
 
Harmonogram rekrutacji