Rejestracja na studia II stopnia 2019/2020

Wolne miejsca na studiach niestacjonarnych – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów:
 
niestacjonarnych I stopnia:
 • budownictwo
 • informatyka
 • leśnictwo
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie

niestacjonarnych II stopnia:

 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 
Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do pierwszego zjazdu (harmonogram roku akademickiego)
Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji dostępne bedą w systemie IRK 26.09.2019 r. od godziny 15:00.

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24 września 2019 roku.

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia 23 września 2019 roku zobowiązani są dostarczyć w dniu 24 września 2019 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
 
Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w środę 18 września 2019 roku od godz. 15:00.

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 19 do 21 września 2019 roku  komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 14.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów orazrezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji).

 

Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 23 września 2019 roku o godz. 15.00.

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

Wolne miejsca na studiach stacjonarnych – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia:

 • zarządzanie

Na pozostałych kierunkach studiów MOGĄ POJAWIĆ SIĘ WOLNE MIEJSCA w przypadku, gdy kandydaci zakwalifikowani w ostatnim uzupełnieniu list, nie potwierdzą chęci studiowania.

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 24-25 lipca 2019 roku (harmonogram rekrutacji).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejscach dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w piątek 12 lipca 2019 roku od godz. 15:00.

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 13 do 17 lipca 2019 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 14.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów orazrezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji).

 

Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 18 lipca 2019 roku o godz. 15.00.

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

Rejestracja na studia stacjonarne 

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia potrwa do 5 lipca 2019 roku.

Harmonogram rekrutacji

 

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia rozpocznie się 20 sierpnia 2019 roku.

Harmonogram rekrutacji