Rejestracja na studia II stopnia 2017/2018

Nie dostałeś się na studia? MASZ JESZCZE SZANSĘ!!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc!

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:

  1. kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów),
  2. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  3. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:
  • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do 14 lutego 2018 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej.

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy dodatkowy kierunek studiów.

 


UWAGA !!! – Potwierdź chęć studiowania

Od dziś do wtorku (9-13 lutego 2018 r.) w godzinach 8.00 – 15.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

 


Rejestracja na studia

Rejestracja na studia rozpocznie się 08.01.2018 roku i potrwa do 02.02.2018 roku.

Harmonogram rejestracji

 


 

Progi punktowe w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 – studia stacjonarne II stopnia

 

 Wydział

Kierunek

Próg punktowy
minimalna ocena minimalna średnia

Architektury
architektura

3,53,5

architektura wnętrz


Budownictwa i Inżynierii Środowiskaarchitektura krajobrazu
biotechnologia
budownictwo
gospodarka przestrzenna
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska

Elektryczny
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
Informatyki informatyka


Inżynierii Zarządzania
logistics

logistyka

zarządzanie i inżynieria produkcji


Mechaniczny
automatyka i robotyka
inżynieria biomedyczna
mechanika i budowa maszyn

 

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli posiada na dyplomie ukończenia studiów ocenę niższą niż 3,5 oraz średnią ocen z przebiegu studiów niższą niż 3,5.