Rejestracja na studia II stopnia 2019/2020

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach 15-18 lutego 2020 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 14.00
 
Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.
 
 

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

 


Nie dostałeś się? MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:
  1. kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów),
  2. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  3. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:
    1. niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
    2. zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
    3. zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w dniach 15-19 lutego 2020 roku w godzinach (sobota: 10.00–14.00, poniedziałek-piątek: 8:00-15:00).
 
Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 
W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.
 
Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej.
 
Opłaty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy dodatkowy kierunek studiów.
 
 

Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w piątek 14 lutego 2020 roku od godz. 15:00.

 


UWAGA KANDYDACI! KONIEC ZAPISÓW

Dziś tj. 10 lutego 2020 roku o godzinie 15:00 mija termin rejestracji i zapisów w Systemie IRK.
 
Przypominamy również o konieczności uregulowania opłaty rekrutacyjnej.
 
Harmonogram rekrutacji
 
 

Rejestracja na studia

Rejestracja na studia rozpocznie się 14.01.2020 roku o godz. 8.00 i potrwa do 10.02.2020 roku do godz. 15.00.

Harmonogram rekrutacji