Rejestracja na studia II stopnia 2017/2018

Bezpłatne studia w języku angielskim

Zachęcamy do podjęcia bezpłatnych studiów II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na specjalnościach:
  • smart and innovative business – międzynarodowy program studiów zorientowany na kształtowanie w studentach kreatywności w zakresie tworzenia innowacyjnych start-upów i przedsiębiorstw, a zarazem dostarczający umiejętności inteligentnego zarządzania nimi z wykorzystaniem biznesowych narzędzi IT. Studia trwają 4 semestry. Więcej informacji
  • management of business relations between the EU and Eurasian countries – międzynarodowy program studiów ukazujący realia rynków państw Eurazji i uwarunkowania wynikające z integracji europejskiej w zakresie prowadzenia transakcji gospodarczych między podmiotami z UE i Eurazji. Studia trwają 4 semestry. Więcej informacji

Studia realizowane są na Wydziale Zarządzania PB w ramach projektu pt. Logistyka i zarządzanie - międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


Rejestracja na studia stacjonarne

Rejestracja rozpoczyna się 26.05.2017 roku.
 
Zapisy trwają do 06.07.2017 roku.
 
Harmonogram rekrutacji