Rejestracja na studia II stopnia 2020/2021

Wolne miejsca studia niestacjonarne – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia:

 

 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie

 

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc wraz z kompletem dokumentów kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do pierwszego zjazdu (harmonogram roku akademickiego).

 

Szczegółowe informacje na temat liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji dostępne będą w systemie IRK 29 września 2020 roku od godziny 15:00.


Wyniki kwalifikacji rekrutacji na studia niestacjonarne

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 24 września 2020 roku od godz. 15:00.


Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć kandydaci:

 1. niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, uregulować opłaty, złożyć podanie + komplet dokumentów),
 2. zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy uregulować opłaty, złożyć: podanie + komplet dokumentów),
 3. zarejestrowani w systemie IRK i zapisani na dowolny kierunek studiów i:
  • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania(należy złożyć: podanie + komplet dokumentów oraz uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w terminie od 25 do 26 września 2020 roku w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym, a nie zostali na tym kierunku zakwalifikowani – nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym lub nie potwierdzili chęci studiowania wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.


Wolne miejsca – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów:

Studia stacjonarne I stopnia:

 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia,
 • ekoenergetyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • elektrotechnika dualne,
 • gospodarka przestrzenna,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria meblarstwa,
 • inżynieria rolno-spożywcza,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka stosowana,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • zarządzanie i inżynieria usług.

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • leśnictwo,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • informatyka,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • mechanika i budowa maszyn.

Studia niestacjonarne II stopnia:

 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • leśnictwo,
 • elektrotechnika,
 • zarządzanie,
 • mechanika i budowa maszyn.

Na pozostałych kierunkach studiów MOGĄ POJAWIĆ SIĘ WOLNE MIEJSCA w przypadku, gdy kandydaci zakwalifikowani w ostatnim uzupełnieniu list, nie potwierdzą chęci studiowania.

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 25-26 września 2020 roku (harmonogram rekrutacji).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów

Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów związane z COVID-19


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 25 do 26 września 2020 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00

 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.


Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list. 


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Wyniki kwalifikacji rekrutacji na studia niestacjonarne

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 21 września 2020 roku od godz. 15:00.


Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów

Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów związane z COVID-19


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 22 do 23 września 2020 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00

 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji(dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

 

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

 

Kandydaci, którzy:

 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji)


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 24 września 2020 roku o godz. 15.00.


REJESTRACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Rejestracja rozpocznie się 03 września 2020 roku.
 
Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne
 

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji dostępne będą w systemie IRK 02 września 2020 roku od godziny 15:00.


Wolne miejsca na studiach stacjonarnych – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia:

 • architektura krajobrazu
 • ekoenergetyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektrotechnika dualne
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria meblarstwa
 • inżynieria rolno-spożywcza
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i inżynieria usług

Na pozostałych kierunkach studiów MOGĄ POJAWIĆ SIĘ WOLNE MIEJSCA w przypadku, gdy kandydaci zakwalifikowani w ostatnim uzupełnieniu list, nie potwierdzą chęci studiowania. Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 29-31 sierpnia 2020 roku (z wyłączeniem niedzieli) (harmonogram rekrutacji).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejscach dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych


Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć kandydaci:

 1. niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, uregulować opłaty, złożyć podanie + komplet dokumentów),
 2. zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy uregulować opłaty, złożyć: podanie + komplet dokumentów),
 3. zarejestrowani w systemie IRK i zapisani na dowolny kierunek studiów i:
  • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania(należy złożyć: podanie + komplet dokumentów oraz uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w terminie 29 – 31 sierpnia 2020 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym, a nie zostali na tym kierunku zakwalifikowani – nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym lub nie potwierdzili chęci studiowania wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.


Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów

Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów związane z COVID-19


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne 28 sierpnia 2020 roku zobowiązani są dostarczyć w dniach od 29 do 31 sierpnia 2020 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00

 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.


Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 28 sierpnia 2020 roku od godz. 15:00.


Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów

Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów związane z COVID-19


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 28 sierpnia 2020 roku od godz. 15:00.


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne 28 sierpnia 2020 roku zobowiązani są dostarczyć w dniach od 29 do 31 sierpnia 2020 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00

 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.


Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów

Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów związane z COVID-19


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 25 sierpnia 2020 roku od godz. 15:00.


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne 25 sierpnia 2020 roku zobowiązani są dostarczyć w dniach od 26 do 27 sierpnia 2020 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00

 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

 

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

 

Kandydaci, którzy:

 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji)


Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 28 sierpnia 2020 roku o godz. 15.00.


Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów

Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów związane z COVID-19


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 19 do 22 sierpnia 2020 roku

komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00

 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

 

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

 

Kandydaci, którzy:

 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji)


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 25 sierpnia 2020 roku o godz. 15.00.


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 18 sierpnia 2020 roku od godz. 15:00.

 


Rejestracja na studia stacjonarne

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia potrwa do 13 sierpnia 2020 roku.

Harmonogram rekrutacji – studia II stopnia


Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia rozpocznie się 3 września 2020 roku.

Harmonogram rekrutacji – studia II stopnia