IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

28-08-2020

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list.