Rekrutacja na studia I stopnia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Opłata za legitymację

| Radosław Olszewski

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).