Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine”

| Radosław Olszewski

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel - w ramach wieloletniej współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii - ruszają z nowym programem stypendialnym dla dziewczyn w STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine” skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2022 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

 

Na program składają się:

– 10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 20 000 zł brutto (wypłacane jednorazowo do 31.11.2022 r.),

– warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland,

– sesje doradztwa zawodowego oraz udział w mentoringowym Programie Buddies,

oraz bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2023 - największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT.

 

Do programu  “New Technologies for Women - Ukraine” mogą aplikować:

  • pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków),
  • pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2022/2023,
  • kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Rekrutacja do programu “New Technologies for Women - Ukraine” jest dwuetapowa i składa się z następujących części:

  • ETAP I (od 16 sierpnia do 10 września 2022) – przyjmowanie wniosków on-line poprzez formularz elektroniczny na stronie Projektu: www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/  oraz weryfikacja formalna wniosków.
  • ETAP II (do 20 października 2022) – wyłonienie 50 laureatek w drodze konkursu zgłoszeń.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 10 września 2022 r.

 

Więcej o programie:  www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/

 

Koordynatorka programu:  Agnieszka Cichocka / 728 559 916, a.cichocka@perspektywy.pl