IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Video

Rejestracja w systemie IRK
Podstawowe dane osobowe
Wprowadzanie wyników
Wybór kierunków
Dane do przelewu
Przesłanie zdjęcia
Wydruk podań + Uzupełnienie brakujących danych osobowych
Zmiana priorytetów