IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Wolne miejsca na studiach stacjonarnych – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

28-08-2020

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia:

 • architektura krajobrazu
 • ekoenergetyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektrotechnika dualne
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria meblarstwa
 • inżynieria rolno-spożywcza
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i inżynieria usług

Na pozostałych kierunkach studiów MOGĄ POJAWIĆ SIĘ WOLNE MIEJSCA w przypadku, gdy kandydaci zakwalifikowani w ostatnim uzupełnieniu list, nie potwierdzą chęci studiowania.

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 29-31 września 2020 roku (z wyłączeniem niedzieli) (harmonogram rekrutacji).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.