IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Wolne miejsca – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

24-09-2020

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów:

Studia stacjonarne I stopnia:

 • automatyka i robotyka,
 • biotechnologia,
 • ekoenergetyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • elektrotechnika dualne,
 • gospodarka przestrzenna,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria meblarstwa,
 • inżynieria rolno-spożywcza,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka stosowana,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • zarządzanie i inżynieria usług.

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • leśnictwo,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • informatyka,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • mechanika i budowa maszyn.

Studia niestacjonarne II stopnia:

 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • leśnictwo,
 • elektrotechnika,
 • zarządzanie,
 • mechanika i budowa maszyn.

Na pozostałych kierunkach studiów MOGĄ POJAWIĆ SIĘ WOLNE MIEJSCA w przypadku, gdy kandydaci zakwalifikowani w ostatnim uzupełnieniu list, nie potwierdzą chęci studiowania.

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 25-26 września 2020 roku (harmonogram rekrutacji).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.