IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Wolne miejsca studia niestacjonarne – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

29-09-2020

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów:

STUDIA I STOPNIA:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

STUDIA II STOPNIA:

 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc wraz z kompletem dokumentów (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do pierwszego zjazdu (harmonogram roku akademickiego).

Szczegółowe informacje na temat liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.