IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Wolne miejsca studia stacjonarne – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

29-09-2020

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia:

 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • ekoenergetyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektrotechnika studia dualne
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria meblarstwa
 • inżynieria rolno-spożywcza
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • matematyka stosowana
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie i inżynieria usług

Uwaga!

O przyjęcie na kierunki architektura i grafika mogą ubiegać się tylko kandydaci, którzy w sierpniu na Politechnice Białostockiej zdali egzamin wstępny z rysunku na te kierunki.

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc wraz z komplet dokumentów kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 30 września – 02 października 2020 roku w godzinach 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje na temat liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.