IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Wyniki kwalifikacji

21-09-2020

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 21 września 2020 roku od godz. 15:00.