IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Wyniki rekrutacji

28-08-2020

Wyniki rekrutacji dostępne będą w systemie IRK 02 września 2020 roku od godziny 15:00.