IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Wyniki rekrutacji

01-09-2020

Wyniki rekrutacji dostępne będą w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 02 września 2020 roku od godz. 15:00.