IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Kandydaci zakwalifikowani

28-08-2020

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne 28 sierpnia 2020 roku zobowiązani są dostarczyć w dniach od 29 do 31 sierpnia 2020 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:
poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.