System IRK 2013/2014 -- strona główna

Rekrutacja

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 zakończyła się.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 rozpocznie się w maju 2014 roku.

 


II tura kwalifikacji na studia II stopnia

Po I turze kwalifikacji, wolne miejsca pozostały na kierunkach:
 
STUDIA STACJONARNE:
 • architektura i urbanistyka,
 • architektura wnętrz,
 • architektura krajobrazu,
 • budownictwo,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • elektrotechnika,
 • informatyka,
 • automatyka i robotyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.
STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE):
 • elektronika i telekomunikacja,
 • informatyka,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.
Zapisy na wyżej wymienione kierunki studiów trwać będą od 20 lutego do 22 lutego 2014 roku.
 
W II turze kwalifikacji mogą wziąć udział tylko kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie IRK i dokonali opłaty za postępowanie rekrutacyjne w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji.
 
 

Kandydaci niezakwalifikowani – studia II stopnia (I TURA)

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na studia będą mieli możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia w II turze (poprzez dodatkowy zapis w systemie IRK), na kierunki studiów II stopnia, na których pozostały wolne miejsca. Lista kierunków, na których pozostały wolne miejsca ogłoszona zostanie 19 lutego 2014 roku o godzinie 15.00. 

 


Kandydaci zakwalifikowani – studia II stopnia (I TURA)

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć do 18 lutego 2014 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. (Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne pracują w godzinach 8.00 – 15.00 codziennie z wyjątkiem niedzieli).

 


Wyniki I tury kwalifikacji

14 lutego 2014 roku o godzinie 15.00 zostaną ogłoszone wyniki I tury kwalifikacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014.

 


Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 rozpocznie się 9 stycznia 2014 rokuharmonogram rekrutacji.