Aktualności


Wolne miejsca na studiach niestacjonarnych – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia:

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc wraz z kompletem dokumentów kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do pierwszego zjazdu, czyli do 5 marca 2021 roku (harmonogram roku akademickiego).

Szczegółowe informacje na temat liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


Kandydaci przyjęci

Listy kandydatów przyjętych na studia dostępne będą 18 lutego 2021 roku o godzinie 15:00.


Rejestracja na studia drugiego stopnia zakończyła się

Rejestracja na studia drugiego stopnia zakończyła się.
Wyniki kwalifikacji dostępne będą 11 lutego 2021 roku o godzinie 15:00.
Harmonogram rekrutacji


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach 12-15 lutego 2021 roku (z wyłączeniem 14.02.2021 r.) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 08.00 - 15.00
 
Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.
 

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Nie dostałeś się? MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:
  1. kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów),
  2. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
  3. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:
    1. niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
    2. zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),
    3. zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w dniach 12-16 lutego 2021 roku (z wyłączeniem 14.02.2021 r.) w godzinach (poniedziałek-sobota: 8:00-15:00).
 
Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 
W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.
 
Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej.
 
Opłaty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym i nie zostali na ten kierunek zakwalifikowani nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym i nie potwierdzili chęci studiowania mimo zakwalifikowania wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy dodatkowy kierunek studiów.
 

Rejestracja na studia drugiego stopnia

Rejestracja na studia drugiego stopnia rozpocznie się 12 stycznia 2021 roku.
Harmonogram rekrutacji