Rejestracja na studia I stopnia 2019/2020

Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w piątek 12 lipca 2019 roku od godz. 15:00.

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 13 do 17 lipca 2019 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 14.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

  • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,
  • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji).

 

Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 18 lipca 2019 roku o godz. 15.00.

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

UWAGA ! Koniec zapisów na kierunki prowadzone przez Wydział Architektury!

Przypominamy, że zapisy na kierunki:

  • architektura,
  • architektura wnętrz
  • grafika

trwają do 1 lipca 2019 roku do godz. 15.00.

Rejestracja na studia stacjonarne 

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia potrwa do:

  • do 1 lipca 2019 roku – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku (kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika)
  • do 5 lipca 2019 roku - pozostali kandydaci

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia rozpocznie się 20 sierpnia 2019 roku.

Harmonogram rekrutacji